Welkom op de website van de BVLE, een forum voor landbouweconomisten: onderzoekers, mensen uit de beroepsmiddens, leden van administraties, politici, leidende figuren uit de bedrijfswereld met inbegrip van toeleverende en verwerkende bedrijven, studenten, …

Volgende activiteiten:

In 2010 vierden we ons 30-jarige bestaan met een conferentie in het prachtige decor van de Koninklijke Vlaamse Academie. Ook dit jaar hebben we weer een aantal activiteiten in petto. Volgende activiteiten voor 2011 liggen reeds vast:

  • Op 16 februari 2011 om 4.30-7pm ontvangen we Luc Hennuy (kabinet minister Laruelle) voor een nabeschouwing over het landbouwluik van het Belgische EU-voorzitterschap, daarbij bijgestaan en aangevuld door Herman Hooyberghs voor Vlaanderen en Jose Renard voor Wallonië. We zijn te gast in het City Atrium gebouw van de FOD Economie, Vooruitgangsstraat 50, 1210 Brussel. Registratie voor 11/02 bij Aloysius.Detroch@economie.fgov.be (02 277 69 10).
  • Op diezelfde dag om 3.30pm houden we onze algemene vergadering (zelfde locatie) waarop u allen uitgenodigd bent. Meer info en voorafgaande registratie bij koen.carels@lv.vlaanderen.be gezocht kandidaten voor onze raad van bestuur
  • Twee dagen daarvoor, op 14 februari 2011 om 2-4.30pm is de BVLE medeorganisator van een lezing van prof Han Wiskerke (WUR) Seeing urban and regional development dynamics through a food lense aan de Universiteit Gent, vakgroep landbouweconomie. Meer info
  • Het jaarlijkse PhD symposium voor jonge landbouweconomisten ligt reeds vast en zal doorgaan op 27 april 2011 in Brussel, Ellipsegebouw. More info and call for papers

30th Anniversary book:
Agricultural Economics in Belgium
Diversity and Dynamics


download presentations of 30th anniversary conference “Challenges for agricultural economics”.